KULTURMÄRKNINGEN AV VÅRA HUS

smidesiffraVattentornet

Arkitekten till våra hus heter ULF GILLBERG. Speciellt för våra hus är bland annat hussiffrorna i smide och fasadernas krattade och ofärgade betongyta. Gillberg ritade även vattentornet i Orminge och Orminge Centrum. Renovering av Orminge Centrum är idag det som ligger närmast på Nacka kommuns planeringslista. 

Vi har tagit reda på lite mer om vad KULTURMÄRKNINGEN av våra hus innebär i dagsläget. Området är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram, bekräftar Nacka kommun, och programmet är idag inte specificerat. För närvarande är det Plan- och bygglagen som gäller för utformningen av eventuella förändringar. I Kulturmiljöprogrammet står att bostadshusen bör skyddas i framtida detaljplanering genom skydds- och verksamhetsbestämmelser. Vad det innebär och hur vi kan påverka att vårt områdes värden bevaras och kanske även kan påskynda en specifikation av kulturmiljöprogrammet, fortsätter vi att undersöka.

Husen i Västra Orminge, där våra hus på Ornövägen ingår, uppfördes inom Miljonprogrammet 1964 och 1971 med 2 600 lägenheter sammanlagt. Orminge har fått nationell och internationell uppmärksamhet. Till sin stadsplanering och arkitektur är det karaktäristiskt för sin tid. Tidskriften Arkitektur beskriver området som ett av fem ”klassiska projekt uppförda under betongens storhetstid.” Det vore roligt att veta närmare om vad det betyder att området har ”stora kultur- och teknikhistoriska värden”.

Några av de detaljer som bör skyddas vid kommande renovering är exempelvis: fasadernas krattade och ofärgade betongyta, utformningen av fönster och bågarnas accentfärger (hur gjorde Wallenstam?), balkongsektioners utseenden, portnumren i konstsmide, gårdsrum och viktiga grönytor, som t ex centrala parken och skogsdungar/viktiga enskilda träd…

 

MINST 240 LÖKAR I JORDEN

Bra anslutning, ett sjuttiotal, då det var höststädning på Ornövägen. Den första sedan Brf Sockerbiten kom till.

Vi testade vår nya skottkärra, våra planteringsspadar och våra räfsor. Alla jobbade hårt i fyra timmar, minst 20 lökar åkte ner i jorden vid alla 12 husen.  Mer än 240 lökar. Stefan körde minst 30 varv med tung jord i skottkärran. Han kör nog hela natten i sömnen.

Nästan 40 svarta plastsäckar med, blad, pinnar och skräp och giftiga cigarettfimpar, fick vi ihop.

Vi åt grillad korv med bröd, drack saft och kaffe. Vi fick umgås!

Höststädning_20141013_8Höststädning_20141013_7

Martin grillade all korv, pappa Roger Lillbåsk och sönerna, tvillingarna Gustav och Kasper och Emil (i blått) tittade på och åt sedan. Catrin och hennes mamma Isabelle och Sergio (inte i bild) gav ett lyft åt 34:ans rabatter. Gå och kolla!

Höststädning_20141013_3Höststädning_20141013_4

Stefan i sitt skottkärremaraton. Pappa Roger, Kasper, Gustav och Emil Lillbåsk.