LITET TILLÄGG I ALLMÄNNA REGLER

Vi har lagt till ett viktigt ord i Allmänna Regler, som vi vill sätta fokus på. För allas trevnad!

  • Placera inte föremål i trappan utanför dörren exempelvis barnvagnar, cyklar eller hushållssopor eller byggavfall.
  • Do not place objects on the stairs outside your door, for example, prams, bicycles, household waste or building waste.

Det är viktigt att du tar hand om byggsoporna direkt från din lägenhet och inte lägger dem i trappuppgången eller utanför fastigheten. Stor risk för brand och inte trevligt för andra boende.

Under länken Regler, Allmänna regler, Ombyggnadsregler osv.

VI SKA RENSA BARNVAGNSRUMMEN

Vi behöver rensa barnvagnsrummen p.g.a. för mycket skräp som inte hör hemma där.
De barnvagnar/barnvagnsartiklar som inte är märkta med namn och lägenhetsnummer den 30 april kommer att slängas.

Om du vill ha nyckel till barnvagnsrummet? Varje lägenhet kan lösa 1 st nyckel mot en deposition om 1 500 kronor.

Se rubriken: Om Sockerbiten. Under länken Regler hittar du vad som gäller för barnvagnsrummen.

UTEMILJÖN I FOKUS

GLÖM INTE ATT vi ska ses i lokalen på tisdag den 10 mars mellan klockan 18.30 – 20.00 för att diskutera utemiljön och komma med idéer på förbättringar. Alla boende är välkomna!

Vi kommer att kunna göra mycket under fixardagarna i april/maj. Vi återkommer med tidpunkt.