Semestertider

Under vecka 27-32 går/är många av oss i Styrelsen på Semester. Där av kan Svarstiden från oss på mailen bli lite längre. Mobilen kommer vara avstängd under dessa veckor.

Sommar 13

Önskar vi i Styrelsen

Martin, Vanja, Daniel, Anne-Marie, Tobias, Kurt och Afifa

NU ÄR DET EXTRA VIKTIGT PÅ GRUND AV BRANDRISKEN ATT TÄNKA PÅ:

 

Det är Absolut förbjudet att

Kasta Fimpar från Balkongen!! Använd Askkopp för  allas trevnad.

Fimpar som kastas ut kan hamna på grannens balkong /in genom öppet fönster/gräsmattan och orsaka både obehag och brandrisk. För allas trevnad är det viktigt att vi tänker på vår utemiljö genom att hålla rent och snyggt utomhus. Vi slänger ej fimpar, snus eller annat skräp på gården, gräsmattan  eller utanför våra entréer. Det finns både askkoppar samt papperskorgar över hela området, använd dessa är ni snälla!

 

 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Brf Sockerbiten kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid:                Måndag den 25 Juni 2018, kl. 19.00

Plats:             Brf Sockerbitens Lokal

 Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Uppdatering av Brf Sockerbitens befintliga stadgar.Försättsblad stadgeändring enligt ny lag – Brf Sockerbiten (1) Utkast Stadgar – Brf Sockerbiten (3)
  9. Avslutande

 

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m nån gång i juli 2018 och kan beställas genom mail till sockerbiten.orminge@gmail.com eller per telefon till

Agentas kundtjänst 010-175 71 00 

 

Saltsjö-Boo 2018-06-10

Brf Sockerbiten

Styrelsen

Grillplatserna

Det är roligt att se att våra grillplatser används
flitigt.
Vi har dock sett att det vid några av grillplatserna är
väldigt skräpigt och matrester lämnas kvar.
Det är enl. våra regler förbjudet att skräpa ner inom
vårt område och matrester drar till sig råttor och
fåglar som sprider ut soporna.
Vi vill att alla skall kunna använda grillplatserna och
trivas där, därför måste var och en ta med sig
soporna hem/Släng i soprummet och ej lämna dem i överfulla
papperskorgar!