Påminnelse Postboxarna

 

Det är EJ tillåtet att själv byta namnen i postboxarna eller namntavlan . Detta ska enbart göras av Aktiv Fastighets Förvaltning. Är postboxarna felmärkta så kontakta AFF så de kan rätta till detta, 08-715 13 00 alt info@affinacka.se

AFF har blivit ombedda att ta bort alla egna märkningar, vilket kommer ske varje vecka.

Har man satt dit ett eget namn som ej går att ta bort alt lämnar rester kvar kommer man bli ersättningsskyldig för rengöring/byte.

 

 

Grillförbud Upphävt.

Från idag Måndag den 6 Augusti 2018 är det tillåtet att grilla igen i föreningen. Men ha gärna vatten  tillgängligt om något skulle hända , då det fortfarande är torrt i markerna och eldningsförbud råder på  allmänna platser. Grillning får endast ske på våra anvisade platser och grill. Egen grill kan användas om den står ovan mark på ben vid anvisad grillplats. Engångsgrillar är Ej tillåtna.