Information till er med garageplats

Då inte alla följer reglerna i garaget genom att t ex ha
sina garageplatser som förråd. Så måste styrelsen uppdatera
alla igen om vilka regler det är som gäller, reglerna hittar du
på hemsidan under regler.
http://www.sockerbitenorminge.se/om-sockerbiten/regler/

Från och med idag 10/8-21 har alla som har garageplats 2
månader på sig att åtgärda detta och om det inte är åtgärdat
inom 2 månader (10/10-21) kommer din garageplats att sägas
upp med omedelbar verkan. Efterföljs dessa regler inte sedan
kan styrelsen säga upp garageplatsen med omedelbar verkan.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Nytt passersystem installeras

Föreningen håller på att installera ett nytt elektroniskt passersystem. Vid entréportarna installeras beröringsfri läsare samt porttelefon. Boende använder sin elektroniska nyckelbricka för inpassering och besökare ringer vi porttelefon till den boendes mobil/hem-telefon

En blankett har skickats ut till samtliga boende och den behöver fyllas i och lämnas i brevlådan hos AFF, Utövägen 29 senast den 2021-06-24. Det är viktigt att lämna in blanketten i tid så det underlättar övergången till det nya systemet.

Föreningen bekostar tre nyckelbrickor. Extra nyckelbrickor går att beställa till en kostnad av 200kr/bricka som betalas kontant vid utkvittering.

Vi kommer avisera via anslag i porten samt på hemsidan när vi vet plats och datum för uthämtning av era nya passerbrickor. Det kommer endast vara registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare som har rätt att kvittera ut passerbrickan. Legitimation måste visas vid utkvittering.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Vattenavstängning torsdag 3 september

Mellan 09,00 – 13,00 kommer varmvattnet vara avstängt pga av läcksökning. Eventuellt behövs även kallvattnet stängas beroende på vad vi hittar.

 

Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid

 

Vid frågor, vänligen kontakta AFF i Nacka: 08-715 13 00 eller på mejl info@affinacka.se

 

 

Med vänlig hälsning/

Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB

 

GRILLPLATSENKÄT GAV POSITIVA SVAR

12 augusti 2014

Sverige stod som vanligt stilla i juli. Nu börjar hjulen rulla igen efter en het sommar och många bad i söta och salta vatten som Glasan, Trollan, Grisslinge, Björkvik … (Myrsjön stängd för bad).

Önskemål från boende om att renovera grillplatsen på gården mellan 20, 24, 26 och 34 ledde till att en enkät skickades till berörda boende.  Kommentarerna var övervägande positiva.  Styrelsen har beslutat göra om grillplatsen och se över den delen av Ornövägen, som ett första steg. Klart våren 2015!

Se fram emot en spännande höst!

 

 

10 juli 2014

Hej alla boende på Ornövägen – mitt i heta sommaren!
I mars i år blev vi bostadsrättsföreningen Sockerbiten. Vi har nu en fantastisk tid framför oss! Mycket kommer att hända på vårt område. Planer finns på förbättringar. I samband med det kommer vi att ha möjlighet att lära känna varandra bättre.

Hemsidan som du just nu besöker kommer att innehålla INFORMATION och FAKTA som berör Brf Sockerbiten. Men framförallt kommer hemsidan att innehålla NYHETER! Vi kommer att skriva om det som sker.

Brf Sockerbiten ska ha fått sitt namn för att husen vi bor i ser ut som sockerbitar. Husen byggdes 1970. Med tiden har de blivit k-märkta, det vill säga, våra hus är kulturminnesmärken, kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hur det gick till ska vi försöka ta reda på. Hur ska k-märkta hus hanteras? Det behöver vi också veta. Och mycket annat.

Ha en fortsatt skön sommar! Vi ser fram emot en spännande höst.

 

18 juni 2014

Hej alla boende på Ornövägen!
Nu kan ni hitta viktig info i rullgardinsmenyerna ovan.
Vi fortsätter att jobba med vår nya hemsida!