Påminnelse Postboxarna

 

Det är EJ tillåtet att själv byta namnen i postboxarna eller namntavlan . Detta ska enbart göras av Aktiv Fastighets Förvaltning. Är postboxarna felmärkta så kontakta AFF så de kan rätta till detta, 08-715 13 00 alt info@affinacka.se

AFF har blivit ombedda att ta bort alla egna märkningar, vilket kommer ske varje vecka.

Har man satt dit ett eget namn som ej går att ta bort alt lämnar rester kvar kommer man bli ersättningsskyldig för rengöring/byte.

 

 

Grillförbud Upphävt.

Från idag Måndag den 6 Augusti 2018 är det tillåtet att grilla igen i föreningen. Men ha gärna vatten  tillgängligt om något skulle hända , då det fortfarande är torrt i markerna och eldningsförbud råder på  allmänna platser. Grillning får endast ske på våra anvisade platser och grill. Egen grill kan användas om den står ovan mark på ben vid anvisad grillplats. Engångsgrillar är Ej tillåtna.

 

ELDNINGSFÖRBUD!!!!

Under rådande omständigheter med Stor Torka i hela landet så är det ABSOLUT FÖRBJUDET 

att grilla. Gäller både grillplatserna och egna grillar. 

Var snäll och respektera detta för allas trevnad och trygghet. Vi vill inte ha en mark brand verken i området eller på andra ställen.

Semestertider

Under vecka 27-32 går/är många av oss i Styrelsen på Semester. Där av kan Svarstiden från oss på mailen bli lite längre. Mobilen kommer vara avstängd under dessa veckor.

Sommar 13

Önskar vi i Styrelsen

Martin, Vanja, Daniel, Anne-Marie, Tobias, Kurt och Afifa

NU ÄR DET EXTRA VIKTIGT PÅ GRUND AV BRANDRISKEN ATT TÄNKA PÅ:

 

Det är Absolut förbjudet att

Kasta Fimpar från Balkongen!! Använd Askkopp för  allas trevnad.

Fimpar som kastas ut kan hamna på grannens balkong /in genom öppet fönster/gräsmattan och orsaka både obehag och brandrisk. För allas trevnad är det viktigt att vi tänker på vår utemiljö genom att hålla rent och snyggt utomhus. Vi slänger ej fimpar, snus eller annat skräp på gården, gräsmattan  eller utanför våra entréer. Det finns både askkoppar samt papperskorgar över hela området, använd dessa är ni snälla!

 

 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Brf Sockerbiten kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid:                Måndag den 25 Juni 2018, kl. 19.00

Plats:             Brf Sockerbitens Lokal

 Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Uppdatering av Brf Sockerbitens befintliga stadgar.Försättsblad stadgeändring enligt ny lag – Brf Sockerbiten (1) Utkast Stadgar – Brf Sockerbiten (3)
  9. Avslutande

 

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m nån gång i juli 2018 och kan beställas genom mail till sockerbiten.orminge@gmail.com eller per telefon till

Agentas kundtjänst 010-175 71 00 

 

Saltsjö-Boo 2018-06-10

Brf Sockerbiten

Styrelsen