Kallelse till föreningsstämma 2021

Ni ska nu fått en postkallelse till årets föreningsstämma. Stämman hålls måndagen den 31 maj 2021, kl. 19:00
i Föreningslokalen på Ornövägen 22.

På grund av rådande coronapandemin försöker vi hålla ner antalet
personer I lokalen. Rösta därför gärna via fullmakt om du har möjlighet.

Vill ni läsa mer om stämman så kan ni läsa på i föreningens stadgar.

Kallelsen gäller endast bostadsrättsinnehavare.

Vattenavstängning torsdag 3 september

Mellan 09,00 – 13,00 kommer varmvattnet vara avstängt pga av läcksökning. Eventuellt behövs även kallvattnet stängas beroende på vad vi hittar.

 

Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid

 

Vid frågor, vänligen kontakta AFF i Nacka: 08-715 13 00 eller på mejl info@affinacka.se

 

 

Med vänlig hälsning/

Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB

 

Till Boende på Ornövägen 10-34

Sandsopning av samtliga Parkeringsplatser utomhus

Onsdag den 6 maj 2020 från 08,00 sopar vi Parkeringsdäcket, Parkeringsplatser inkl arbete Gästparkeringen

Det är av yttersta vikt att ni flyttar era bilar innan utsatt tid, då sandsopning inte  kan utföras om det står bilar kvar på parkeringen.

Vi hänvisar till infartsparkeringen samt gårdar utan att blockera körytor

Vid frågor är Ni välkommen att kontakta Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka på telefon: 08 715 13 00

Med vänlig hälsning/
Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB

Nu söker vi medlemmar till styrelsen

Valberedningen vill med detta brev öppna upp för dialog med er boende kring valet av medlemmar till nästa års styrelse. BRF Sockerbiten kommer att hålla årsstämma i månadsskiftet maj/juni.
På årsstämman väljs årligen styrelsens samtliga medlemmar.

Valberedningen söker nu efter bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att vara med och bidra i arbetet att vidareutveckla BRF Sockerbiten.
Är du intresserad?, välkommen att kontakta oss i valberedningen.
Hör även av dig till oss i valberedningen om du har förslag på bostadsrättsmedlemmar som skulle vara lämpliga för en plats i styrelsen. Vi i valberedningen kontaktar därefter personerna som ansökt och stämmer av deras intresse.
Det är en fördel om vi kan få en bra blandning i styrelsen med olika erfarenheter och bakgrund, såväl yrkesmässigt som utbildningsmässigt. Det finns olika intressanta roller och ansvarsområden att engagera sig i inom styrelsen.
Att engagera sig i styrelsen är stimulerande, lärorikt och arbetet ger goda möjligheter att i samarbete med övriga styrelsemedlemmar påverka utvecklingen i vår förening och för boenden. Att sitta i en bostadsrättsföreningsstyrelse är en ansvarsfull och meriterande roll.;

Du erhåller även ett styrelsearvode för ditt arbete och engagemang.
Välkommen att kontakta valberedningen på valberedning.brfsockerbiten@gmail.com
Lämna en kort beskrivning av dig själv eller personen du föreslår samt kontaktuppgifter.

Valberedningen har valt att gå ut med denna information även till föreningens hyresgäster så att även ni har möjlighet att lämna tips på lämpliga personer

Med vänliga hälsningar
Rita Changa & Bertil Sahlin