Regler för brf Sockerbiten

 

 

 

Allmänna Regler

 • Visa särskild hänsyn mellan 22.00 – 07:00. Undvik sysslor som för oväsen.
 • Byggrenoveringar ska göras med hänsyn. Men all vibrationsarbete (borrning/håltagning/sågning etc) får bara ske mellan 08.00 – 19.00 på vardagar och helger 09.00 – 20.00.
 • Det är förbjudet att placera föremål i trapphuset. Föreningen kommer då ha mandat att ta bort och begära ersättning på 2500 kr för bortforsling.
 • Endast barnvagnar och rullatorer får ställas i barnvagnsrummen.
 • Varje lägenhet har rätt att lösa 1 st nyckel till barnvagnsrummet. Lägenhetsinnehavaren betalar nyckeln själv vid hämtning hos AFF.
 • I januari kan ni lägga alla julgranar bakom gamla grovsoprummet
 • Bilparkering och MC-parkering inom området är förbjudet förutom på parkeringsplatserna
 • Förbjudet att tvätta bilar och mc på föreningens område.
 • Porten ska hållas stängd.
 • Endast hushållssopor får kastas i soprummet.
 • Kartonger, tidningar och glas skall kastas på återvinningen vid vändplan.
 • Det är förbjudet att lämna grovsopor, byggsopor och annat skräp på föreningens mark eller i soprummen avsedda för hushållssopor.
 • Grovsopor skall lämnas till återvinningscentralen, närmaste återvinningscentral; https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler/boo-klc/
 • Container kan vid speciella tillfällen tillhandahållas. Detta beslutas av styrelsen.
 • All nedskräpning och felaktig hantering av grovsopor/byggsopor på föreningens mark kommer medföra en avgift på minst 2500kr beroende på storleken på avfallet.
 • Det är förbjudet att täcka för ventilationsuttagen.
 • Använd tvättstugan enbart på bokad tvättid och rengör alltid efter ditt tvätt pass.
 • Förbud att skaka mattor från balkong eller fönster.
 • Visa hänsyn och håll hundar kopplade.
 • Föreningen uppskattar om man rastar sin hund utanför föreningens område.
 • Rökning vid entré och i trapphus är förbjudet.
 • Bommarna i området ska stängas direkt efter infart/utfart.
 • Kasta inte fimpar eller snus från lägenhetens fönster eller balkong vid upprepade överträdelse av regeln kan föreningen begära in 2500 för uppstädning.
 • Matning av fåglar är inte tillåtet, det drar till sig objudna gäster exempelvis råttor & möss och fåglarna smutsar ner.
 • Grillning med grillkol och gasol på balkongen är förbjudet.
 • Balkonglådor och parabolantenner ska sättas upp på balkongens insida. Detta pga fallrisken.
 • All pyroteknik är förbjuden på föreningens mark/balkonger/fönster.
 • Levande eld är förbjuden på föreningens mark och balkonger. Exempel är marschaller är förbjudna men ett ljus i en lykta är ok
 • Ni som har förråd i källaren (endast till för 1:orna). Får EJ hyra ut eller låna ut förrådet i andrahand utom vid godkänd andrahandsuthyrning av lägenhet. Då det tillhör lägenheten och vid försäljning och dylikt skall nästa innehavare ha tillgång till källarförrådet som står på lägenheten.
 • Styrelsen kan begära ersättning på minst 2500kr om regelbrott eller dylikt har skett av föreningens stadgar/regler.

VID SKADEGÖRELSE OCH ALLVARLIG STÖRNINGAR, RING POLISEN 114 14, AKUT 112

Ombyggnadsregler

 • Om behov uppstår att stänga av vattnet i kulvert eller krypgrund får detta endast utföras av fastighetsförvaltaren.
 • Om behov uppstår att stänga av spänningen/strömmen i huvudcentralen i huset får detta endast utföras av fastighetsförvaltaren.
 • Endast behörig installatör får utföra arbete med el, vvs och våtrum (plattsättning) i föreningens lägenheter.
 • Styrelsen har rätt att begära in rätt auktorisation/behörighets krav vid en renovering i boende lägenhet vid en renovering.
 • Radiatorer/element är föreningens egendom och får EJ bytas ut eller tas bort.
 • Vatten får ej stängas av dom dagarna under året som underskrider -5 grader och högst 8 timmar per dag.
 • Radiatorer/element får EJ luftas av boende utan får bara göras av föreningens fastighetsskötare.
 • Det är förbjudet att koppla in utrustning mot gamla stammar som kan finnas kvar
 • Det är förbjudet att göra förändringar i ventilationssystemet, utan styrelsens godkännande.
 • Det är förbjudet att täcka för ventilationsuttagen.
 • Vid installation av köksfläkt är endast köksfläkt av kolfiltertyp godkänd och denna får EJ vara kopplad till ventilationen. Som alternativ till kolfilterfläkt godkänns även spiskåpa med självdrag. Köksfläkt installerad på felaktigt vis kan orsaka fel i ventilationsflödet vilket påverkar alla lägenheter i huset.
 • Det är förbjudet att installera vattenburen golvvärme i lägenheten
 • Det är förbjudet att bygga bastu eller att sätta in ångdusch i lägenheten.
 • Endast torktumlare av kondensatortyp är godkänd för lägenheten.
 • Det är förbjudet att flytta eller ta bort Tele2/Comhem/Bredbandsbolaget/Telenor uttag.
 • Det är förbjudet att klippa av telefonkablar som är dragna till första telefonuttaget.
 • Det är förbjudet att borra i balkongplatta/balkongpelare och ytterfasad.
 • Besiktning kan beställas av styrelse efter renovering utföras av AFF.
 • Det är förbjudet att glasa in balkongen.
 • Om det dumpas grovsopor/byggsopor på föreningens mark kommer föreningen ta ut en avgift på 2500 kr plus eventuell bortforsling, tippavgift och miljöavgift kostnad av avfallet och andra eventuell kostnader.

Regler för tvättstugan

 • Det är förbjudet att röka i tvättstugan
 • Det är förbjudet att ha djur i tvättstugan
 • Gör rent efter dig när du är klar och lämnar tvättstugan
 • Låt tvättmedels- och mjukmedelsluckorna stå öppna när du tvättat klart
 • Det är förbjudet att hålla dörrarna öppna om du har bokat flera tvättrum
 • Stäng dörren efter dig när du ska lämna tvättrummen
 • Det är tiden ni bokar som gäller, tex 13-16. Ej före eller efter. Torktid på annans bokad tid Gäller Ej
 • Missbrukas föreningens regler kommer detta medföra avstängning från tvättstugan och bokningssystemet. All skada kommer föreningen polisanmäla och begära ersättning för.

Regler för Garage/Parkerings platser

 • I Garaget får endast en uppsättning däck finnas vinter/sommardäck
 • Cyklar får hängas på gallret eller dylikt. Man får också ha spade eller skyffel och borste.
 • Endast boende och folkbokförd på Ornövägen 10 till 34 får hyra plats. Medlem/Hyresgäst som hyr
  ut i andrahand får även hyra ut sin plats till andrahandshyresgästen.
 • Bilen måste ägas av person enligt ovan. Företagsbilar och hyrbilar går bra att parkera om du är
  brukare av bilen.
 • I mån av plats har varje hushåll möjlighet att hyra upp till två parkeringsplatser varav högst en (1)
  i garaget.
 • Garage/Parkeringsplatserna är endast avsedda för personbilar, motorcyklar och mopeder.
 • Det är inte tillåtet att ha Släpvagn, Båt, Husvagn eller Husbil på parkeringsrutan.
 • Det är inte tillåtet att ha parkeringsrutan som långtidsparkering för sitt fordon
 • Fordon får ej vara större än att de kan parkeras med samtliga däck innanför parkeringsrutan.
 • Fordonet får högst sticka ut 50 cm utanför parkeringsrutan så länge alla 4 däck är innanför
  parkeringsrutan.
 • Fordon som parkeras på Brf Sockerbiten garage/parkeringsplatser måste vara Svenskregistrerade, skattade, försäkrade och godkända av godkänd Bilprovning.
 • Kontraktsinnehavaren har ansvar för att p-platsen snöröjs och att bilen flyttas då arbeten aviserats
  av förvaltaren. Inget annat än fordonet får finnas på parkeringsplatsen.
 • Endast enkla (torra) reparationer får göras i garage/parkeringsplats. Ej oljebyte och dylikt på grund
  av brandrisk. Brandfarliga vätskor får INTE förekomma i garaget/parkeringsplats.
 • Det är förbjudet att röka i garaget!
 • Garage-/parkeringsplatsen upplåts tillsvidare med tre kalendermånader ömsesidig uppsägningstid
 • Garage-/parkeringsplatsen får inte överlåtas eller upplåtas i andra hand om inte lägenhet har en
  godkänd andrahandsuthyrning.
 • Om kontraktsinnehavaren bryter mot någon av dessa regler sker omgående uppsägning av Garage-/parkeringsplatsen.
 • En depositionsavgift på 1500 kr för nyckeln kommer att debiteras på er första avi. Hela beloppet
  återbetalas till ert konto vid återlämning av nycklarna 2st till AFF i Nacka AB vid kontraktets
  utgång.

Basturegler

 • Sitt på en handduk i bastuutrymmet
 • Städa efter dig ordentligt i bastu/lounge/duschutrymmet efter användning.
 • Man kan boka högst en gång i veckan som är 3 timmar.
 • Det är absolut förbjudet att lägga föremål på bastuaggregatet.
 • Missbrukas regler i bastuutrymmet så kan föreningen komma att begära ersättning och du kan bli avstängd från att använda bastun under en period.

 

Regler för lokalen

 • För att boka lokalen mailar du till sockerbiten.orminge@gmail.com
 • Lokalen ligger under tvättstuga, adressen till  är Ornövägen 22.
 • Du får tillgång till lokalen mellan kl 10:30 samma som du bokat fram till dagen där på kl 10:00.
 • Vi tar en deposition på 500 kr, du får tillbaka det om lokalen är städad och ser bra ut. Vi tar Swish.
 • Deposition är en bekräftelse på att du fortfarande vill låna lokalen, det betyder att om vi inte får in deposition minst en dag innan kommer lokalen avbokas.