Policy & regler för andrahandsuthyrning

 

Brf Sockerbiten följer de lagar och regler samt rekommendationer som gäller andrahandsuthyrning av hyres- och bostadsrätter.

Brf Sockerbiten är medlem i Fastighetsägarna och som bostadsrättsförening så följer vi deras ”Riktlinjer för andrahandsuthyrning” när det gäller andrahandsuthyrning av hyreslägenheter.

De väsentligaste delarna av ovanstående lagar, regler och riktlinjer beskrivs kortfattat nedan för hyreslägenheter respektive bostadsrättslägenheter.