Parkeringsplatser

 

Brf Sockerbiten har flera olika parkeringsplatser för fordon.

 • Vi har totalt 177 bilparkeringsplatser fördelat på 54 platser i ett garage, 51 platser på ett parkeringsdäck, 67 platser ute och 5 avgiftsbelagda platser för gästparkering.
 • Cykelställ finns på respektive gård och en cykelparkering i källaren på Ornövägen 14.

På parkeringsplatserna får endast kördugliga fordon placeras.

 

Bilparkeringar

Brf Sockerbiten har två parkeringsytor och ett garage med totalt 172 antal platser för medlemmar. Dessutom finns fem avgiftsbelagda gästparkeringar. På parkeringsplatserna får endast kördugliga fordon placeras.

För att boka en parkeringsplats mailar du till styrelsen ( sockerbiten.orminge@gmail.com ). Medlemmarnas parkeringsplatser varierar i pris beroende på om du vill stå utomhus eller inne i garaget.

Parkeringsvillkor:

 • Endast bostadsrättsinnehavaren och hyresgäster som är boende och folkbokförd i Brf Sockerbiten får hyra plats.
 • Bilen måste ägas och köras av bostadsrättsinnehavaren eller av någon annan i samma hushåll.
 • Företagsbilar och hyrbilar får parkeras, om bostadsrättsinnehavaren eller av någon annan i samma hushåll är brukare av bilen.
 • Varje hushåll får max hyra två platser.
 • Parkeringsplatserna är endast avsedda för personbilar och motorcyklar.
 • Fordon som parkeras på Brf Sockerbiten parkeringsplatser måste vara inregistrerade, skattade, försäkrade och godkända av AB Svensk Bilprovning.
 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att platsen snöröjs samt att bilen flyttas då arbeten aviserats av förvaltaren.
 • Inget annat än fordonet får finnas på parkeringsplatsen
 • Det är två månaders uppsägningstiden.
 • Parkeringsplatsen får inte överlåtas eller upplåtas i andra hand.
 • Om hyresgästen bryter mot någon av dessa regler sker omgående uppsägning av parkeringsplatsen.

 

Cykelparkering

Cykelställ finns på varje gård och sommaren 2024 öppnade vi en cykelparkering inomhus, i källaren på Ornövägen 14.

Det kostar 100 kr i månaden att hyra en plats och du får ha en cykel / plats. För att boka en plats mailar du till styrelsen på sockerbiten.orminge@gmail.com