Goda Grannar

 

Vi bor gemensamt och måste därför visa hänsyn gentemot varandra. Vissa ljud färdas lätt genom väggar och tak och vi har alla olika tider för arbete och fritid.

 

Klockan 22.00 på vardagskvällen och 23.00 på helgen ska man kunna gå och lägga sig ostörd och man ska inte heller behöva väckas alltför tidigt. Ska du ha fest hemma kan det vara lämpligt att informera dina grannar.

I trapphuset behöver det vara lättframkomligt både för vår egen trivsel, men även för räddningstjänst eller liknande. Därför får man inte förvara cyklar, barnvagnar och skrymmande saker i trapphuset.

Städning av trapphusen sker en till två gånger i veckan.

 

Husdjur

Enligt gällande regler i Nacka kommun ska hunden alltid vara kopplad på allmän plats och ute i naturen, det är för dig och din omgivning så väl som för din hunden och andra djurs säkerhet. Perioden mars till augusti  bör hunden alltid vara kopplad då det är vilda djuren får ungar. Men på hundrastgårdar får hunden leka fritt.

Både hundar och katter måste skötas och passas så att de inte stör eller skrämmer människor och andra djur, eller förorenar trapphus, planteringar och sandlådor. Det är förbjudet att ta med sig husdjur in i tvättstugor, bastu eller föreningslokalen.

 

För mer information besök gärna Nacka kommuns hemsida: https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/nyheter-natur-parker-sjoar/2023/03/hall-hunden-kopplad-for-sakerhets-skull/