Styrelse

Styrelsen
Ordförande – Martin LindströmStyrelsens

Sekreterare – Fredrik Jonsby
Fastighet och AFF – Daniel Sandqvist
Ekonomi – Fanny From

 

 

Revisor: Mats Lehtipalo, Adeco Revisore
Valberedning: Rita Changa (sammankallande), Bertil Sahlin.