Styrelse

Ordförande – Martin Lindström

Sekreterare – Tomas Kjellberg
Fastighet och AFF – Daniel Sandqvist
Ekonomi – Robert Lundin

 

 

Revisor: Mats Lehtipalo, Adeco Revisore
Valberedning: Rita Changa (sammankallande), Bertil Sahlin.