Andrahandsuthyrning bostadsrätter

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. BRF Sockerbiten har som krav att denna ansökan sker skriftligen med ansökningsblankett ”Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand”.

I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand ska du ha bott i lägenheten minst ett år. I särskilda fall kan styrelsen göra undantag för denna regel om det finns beaktansvärda skäl.

Uthyrning utan BRF Sockerbitens tillstånd kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

BRF Sockerbiten beviljar uthyrning i andrahand i högst ett år i taget. Det innebär att du måste ansöka igen innan tiden har löpt ut om du behöver fortsätta hyra ut lägenheten. Den totala uthyrningstiden beror på vilket skäl du har angett i din ansökan.

Det är alltid du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för din bostadsrätt oavsett om du hyr ut i andra hand. Dock rekommenderar Brf Sockerbiten att båda parter skriver ett avtal sinsemellan. Fastighetsägarnas standardavtal för andrahandsuthyrning nr 1055 ”Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand” finns tillgängligt på hemsidan: https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/blanketter-och-mallar/1055-avtal-om-upplatelse-av-bostadsrattslagenhet-i-andra-hand/

Skäl för uthyrning

Den 1 juli 2014 ändrades bostadsrättslagen. Tidigare har det krävts beaktansvärda skäl för att en bostadsrättshavare ska få hyra ut sin bostadsrättslägenhet. Nu krävs bara att bostadsrättshavaren uppvisar skäl för uthyrningen. Reglerna har alltså blivit generösare vad gäller bostadsrättslägenheter. Ändringen betyder dock inte att alla skäl är godtagbara. Att exempelvis köpa en lägenhet och sedan hyra ut den för att tillgodogöra sig hyra, utan att själv avse bo i lägenheten, behöver inte godtas av oss som bostadsrättsförening. Klart är också att skäl som från början var godtagbara, kan förändras över tid.

 

Ansökan om andrahandsuthyrning

För att BRF Sockerbitens styrelse ska kunna godkänna andrahandsuthyrningen så ska nedanstående dokument mailas in till sockerbiten.orminge@gmail.com eller lämnas till Martin Lindström, Ornövägen 26.

  1. Komplett ifylld och undertecknad ansökningsblankett ”Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand”.
  2. Vid behov, en komplett ifylld och undertecknad ”Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand”.

Ovanstående blanketter som utarbetats av Fastighetsägarna finns tillgängliga på deras hemsida för gratis nedladdning.

Ni får räkna med att behandlingen av ansökan kan ta upp till fyra veckor innan besked kan lämnas. BRF Sockerbitens styrelse möts en gång per månad och vid dessa styrelsemöten tas beslut om godkännande av andrahandsuthyrning. Om synnerliga skäl finns kan i enstaka fall ansökan hanteras snabbare.

 

Lagen om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”)

Lagen gäller när någon upplåter en bostadsrättslägenhet. Lagen om uthyrning av egen bostad trädde i kraft den 1 februari 2013 och gäller enbart privatbostäder. De nya reglerna för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt gäller huvudsakligen hyrans storlek. Lagen berör därför i första hand relationen mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen.