Styrelse

Styrelsen
Ordförande – Martin LindströmStyrelsens

Sekreterare – Ann-Marie Holmström
Fastighet och AFF – Daniel Sandqvist

Fredrik Jonsby.

 

 

Revisor: Mats Lehtipalo, Adeco Revisore
Valberedning: Rita Changa (sammankallande), Bertil Sahlin.