Styrelse

Styrelsen
Ordförande – Martin Lindström

Vice Ordförande/Ekonomiansvarig – Vanja Bjesse
Styrelsens sekreterare – Ann-Marie Holmström
Fastighet och AFF – Daniel Sandqvist                                                                                                                                                   Fredrik Jonsby.

 

 

Revisor: Mats Lehtipalo, Adeco Revisore
Valberedning: . Bertil Sahlin (Sammankallande) Rita Changa