Styrelse

Styrelsen
Ordförande – Martin Lindström

Mäklarärenden, webbansvarig, mail, klagomål o dyl, samt assist till Ordförande – Vanja Bjesse
Ekonomiansvarig – Afifa Parwani
Styrelsens sekreterare – Ann-Marie Holmström
Fastighet och AFF – Daniel Sandqvist,

Fredrik Jonsby

 

Revisor: Mats Lehtipalo, Adeco Revisore
Valberedning: . Bertil Sahlin (Sammankallande) Rita Changa