Container tas bort

Tyvärr behövde vi ta bort containern tidigare då de regler som gällde för att slänga grovsopor inte följdes. Framförallt var det stora mängder byggmaterial som hade slängts. Detta medför extra kostnader för föreningen och om det fortsätter kommer vi inte ta in fler containrar.

Hälsningar Styrelsen

Till Boende på Ornövägen 10-34

Sandsopning av samtliga Parkeringsplatser utomhus

Onsdag den 6 maj 2020 från 08,00 sopar vi Parkeringsdäcket, Parkeringsplatser inkl arbete Gästparkeringen

Det är av yttersta vikt att ni flyttar era bilar innan utsatt tid, då sandsopning inte  kan utföras om det står bilar kvar på parkeringen.

Vi hänvisar till infartsparkeringen samt gårdar utan att blockera körytor

Vid frågor är Ni välkommen att kontakta Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka på telefon: 08 715 13 00

Med vänlig hälsning/
Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB

Nu söker vi medlemmar till styrelsen

Valberedningen vill med detta brev öppna upp för dialog med er boende kring valet av medlemmar till nästa års styrelse. BRF Sockerbiten kommer att hålla årsstämma i månadsskiftet maj/juni.
På årsstämman väljs årligen styrelsens samtliga medlemmar.

Valberedningen söker nu efter bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att vara med och bidra i arbetet att vidareutveckla BRF Sockerbiten.
Är du intresserad?, välkommen att kontakta oss i valberedningen.
Hör även av dig till oss i valberedningen om du har förslag på bostadsrättsmedlemmar som skulle vara lämpliga för en plats i styrelsen. Vi i valberedningen kontaktar därefter personerna som ansökt och stämmer av deras intresse.
Det är en fördel om vi kan få en bra blandning i styrelsen med olika erfarenheter och bakgrund, såväl yrkesmässigt som utbildningsmässigt. Det finns olika intressanta roller och ansvarsområden att engagera sig i inom styrelsen.
Att engagera sig i styrelsen är stimulerande, lärorikt och arbetet ger goda möjligheter att i samarbete med övriga styrelsemedlemmar påverka utvecklingen i vår förening och för boenden. Att sitta i en bostadsrättsföreningsstyrelse är en ansvarsfull och meriterande roll.;

Du erhåller även ett styrelsearvode för ditt arbete och engagemang.
Välkommen att kontakta valberedningen på valberedning.brfsockerbiten@gmail.com
Lämna en kort beskrivning av dig själv eller personen du föreslår samt kontaktuppgifter.

Valberedningen har valt att gå ut med denna information även till föreningens hyresgäster så att även ni har möjlighet att lämna tips på lämpliga personer

Med vänliga hälsningar
Rita Changa & Bertil Sahlin

Påminnelse Regler för Tvättstugan.

C. REGLER FÖR TVÄTTSTUGAN
Det är förbjudet att röka i tvättstugan.
Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den.
Låt tvättmedels- och mjukmedelsluckorna stå öppna när du tvättat klart.
Stäng dörren efter dig!
Släck ljuset efter dig i tvättstugan!
Efter klockan 22.00 ska ljuset vara släckt i hela tvättstugan, korridoren osv.
Det är tiden ni bokar som gäller, tex 13-16. Ej före eller efter. Torktid på annans bokad tid Gäller Ej.

Till alla boende i Brf.Sockerbiten

Till alla boende i Brf. Sockerbiten

Grovsopor
Det har på senaste tiden varit problem med att det ställs grovsopor
i våra rum för hushållsavfall, och även ställs grovsopor utanför
grov soprummet när det ej är öppet. Detta medför stora kostnader
för föreningen, vilket i slutändan drabbar alla boende genom höjda
avgifter. Därför har Styrelsen beslutat att ta ut
en avgift på 2500 kr för de som ställer grovsopor på ej tillåtna
ställen. Detta för att täcka de utgifter vi har för bortforslandet av
dessa.

 

Rökning
Styrelsen har även tagit ett beslut om att ta bort alla askkoppar som
finns utanför portarna. Vi vill i samband med detta även
rekommendera att ej stå utanför portarna och röka. Det p.g.a. det
obehag som det medför de som passerar in genom porten och att
röklukt sprids in i trappuppgångarna.

 

Störande ungdomar
Sedan lite mer än en månad tillbaka så har föreningen haft ett antal
incidenter där ett gäng ungdomar i åldern 12 – 14 år har förstört
och saboterat för oss. Detta tycker vi är väldigt tråkigt och helt
oacceptabelt. Om du har sett eller hört något så vill vi att ni
kontaktar styrelsen via vår mail ( sockerbiten.orminge@gmail.com)
För att få stopp på detta så måste vi alla hjälpas åt.

Observera att det ej är tillåtet att skräpa ner på förenings område,
genom att slänga fimpar på marken.

Styrelsen Brf. Sockerbiten