Information till er med garageplats

Då inte alla följer reglerna i garaget genom att t ex ha
sina garageplatser som förråd. Så måste styrelsen uppdatera
alla igen om vilka regler det är som gäller, reglerna hittar du
på hemsidan under regler.
http://www.sockerbitenorminge.se/om-sockerbiten/regler/

Från och med idag 10/8-21 har alla som har garageplats 2
månader på sig att åtgärda detta och om det inte är åtgärdat
inom 2 månader (10/10-21) kommer din garageplats att sägas
upp med omedelbar verkan. Efterföljs dessa regler inte sedan
kan styrelsen säga upp garageplatsen med omedelbar verkan.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Nytt passersystem installeras

Föreningen håller på att installera ett nytt elektroniskt passersystem. Vid entréportarna installeras beröringsfri läsare samt porttelefon. Boende använder sin elektroniska nyckelbricka för inpassering och besökare ringer vi porttelefon till den boendes mobil/hem-telefon

En blankett har skickats ut till samtliga boende och den behöver fyllas i och lämnas i brevlådan hos AFF, Utövägen 29 senast den 2021-06-24. Det är viktigt att lämna in blanketten i tid så det underlättar övergången till det nya systemet.

Föreningen bekostar tre nyckelbrickor. Extra nyckelbrickor går att beställa till en kostnad av 200kr/bricka som betalas kontant vid utkvittering.

Vi kommer avisera via anslag i porten samt på hemsidan när vi vet plats och datum för uthämtning av era nya passerbrickor. Det kommer endast vara registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare som har rätt att kvittera ut passerbrickan. Legitimation måste visas vid utkvittering.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma 2021

Ni ska nu fått en postkallelse till årets föreningsstämma. Stämman hålls måndagen den 31 maj 2021, kl. 19:00
i Föreningslokalen på Ornövägen 22.

På grund av rådande coronapandemin försöker vi hålla ner antalet
personer I lokalen. Rösta därför gärna via fullmakt om du har möjlighet.

Vill ni läsa mer om stämman så kan ni läsa på i föreningens stadgar.

Kallelsen gäller endast bostadsrättsinnehavare.

Vattenavstängning torsdag 3 september

Mellan 09,00 – 13,00 kommer varmvattnet vara avstängt pga av läcksökning. Eventuellt behövs även kallvattnet stängas beroende på vad vi hittar.

 

Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid

 

Vid frågor, vänligen kontakta AFF i Nacka: 08-715 13 00 eller på mejl info@affinacka.se

 

 

Med vänlig hälsning/

Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB

 

Information Angående Grovsoprummet

Grovsoprummet

 

Den senaste tiden har kostnaderna för grovsopor exploderat då ordningsreglerna inte följts. Årligen kostar det STORA summor. Pengar vi kan lägga på annat som är bättre för alla.

Dessvärre kommer det, om det fortsätter resultera i att avgiften/hyran kommer att höjas för alla då detta inte följs,

Grovsoprummen är EJ avsedda för avfall som uppkommer vid renovering/ombyggnad av lägenheten, färg, oljor mm.

Större avfall tex. sängar, möbler, soffor, eller vitvaror skall också fraktas bort själv. Det som kastas skall få plats i kärlen. Skräp som ställs utanför grovsoprummet förfular området och är kostsamt att ta reda på, kostnader som alla kommer att få betala.

ÖPPETTIDER FÖR GROVSOPRUMMET PÅ ORNÖVÄGEN kl. 18:00-19:00 helgfri onsdag och kl. 17:00-18:00 söndagar.

 

Du som röker utomhus

– tänk på att det inte ser snyggt ut med fimpar överallt, tänk på att små barn och husdjur kan vara nyfikna på allt som ligger på marken. Ha med egen askkopp. Lämna inte kvar fimpar – inte ens i askkopp eller burk.

Kasta inte heller fimpar från fönster eller balkong då dessa dels skräpar ner, dels också kan hamna på grannens balkong/ in genom öppet fönster och orsaka både obehag och brandrisk. För allas trevnad är det viktigt att vi tänker på vår utemiljö genom att hålla rent och snyggt utomhus. Vi slänger t.ex. inte fimpar, snus eller annat skräp på gården eller utanför våra entréer.

Tänk också på att du är ansvarig för att städa upp vad du eller t.ex. dina gäster vid en fest tappar/kastar från balkongen. Många vill inte se ut över exempelvis cigarettfimpar, ölburkar eller annat skräp som har regnat ner från grannens fest Alt blivit kvarlämnat vid grillplatserna.

 

Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende trivsamt.  Gemensamt kan vi alla bidra till den goda gemenskapen och ekonomi i vår förening.  Slipper vi onödiga kostnader är det bra för alla och tänk på att är utemiljön ren och inte massa skräp ligger utanför soprummen ger det området och lägenheter ett högre värde!

Vår ambition som styrelse är att skapa trivsamma och ekonomiskt vettiga förhållanden och hålla kostnaderna nere för alla oss som bor i området Brf Sockerbiten. Men för att det ska vara möjligt behövs dina insatser.