Simpleko Portalen

Du vet väll att du som boende kan logga in i simplekos portal. Som boende kan du bland annat se din senast avi, ändra aviseringssätt samt begära utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Läs mer

Nytt passersystem installeras

Föreningen håller på att installera ett nytt elektroniskt passersystem. Vid entréportarna installeras beröringsfri läsare samt porttelefon. Boende använder sin elektroniska nyckelbricka för inpassering och besökare ringer vi porttelefon till den

Läs mer