RUMMET SOM ÄR TILL FÖR BARNVAGNAR

Det är tio dagar kvar nu (till den 30 april) och hoppas du som använder barvagnsrummet märker dina saker med namn och lägenhetsnummer

Om du vill ha nyckel till barnvagnsrummet? Varje lägenhet kan lösa 1 st nyckel mot en deposition om 1 500 kronor.

Se under länken Regler hittar du vad som gäller för barnvagnsrummen.

Även tömning av garagen klar till den 30 april. Containern ersätts med tom container i morgon.

CONTAINER PÅ PLATS

Nu finns container på plats vid port 34. Tillfälle bland annat att använda den vid garagetömning och rensning av barnvagnsförråd. 

Containern kommer att finnas 15 april – 30 april. Garagen ska vara tömda den 30 april. Liksom barnvagnsförråden ska vara rensade till den 30 april.

DET HÄR FÅR INTE SLÄNGAS CONTAINERN

Elavfall: Tas emot enligt överenskommelse i sopstugan.

Farligt avfall: Asbest, gaspatroner, batterier, färgrester, kemikalier, impregnerat virke, sprayburkar, lösningsmedel, spillolja och bildäck är exempel på farligt avfall och får inte slängas i containern.