RUMMET SOM ÄR TILL FÖR BARNVAGNAR

Det är tio dagar kvar nu (till den 30 april) och hoppas du som använder barvagnsrummet märker dina saker med namn och lägenhetsnummer

Om du vill ha nyckel till barnvagnsrummet? Varje lägenhet kan lösa 1 st nyckel mot en deposition om 1 500 kronor.

Se under länken Regler hittar du vad som gäller för barnvagnsrummen.

Även tömning av garagen klar till den 30 april. Containern ersätts med tom container i morgon.