Container tas bort

Tyvärr behövde vi ta bort containern tidigare då de regler som gällde för att slänga grovsopor inte följdes. Framförallt var det stora mängder byggmaterial som hade slängts. Detta medför extra kostnader för föreningen och om det fortsätter kommer vi inte ta in fler containrar.

Hälsningar Styrelsen

Information till er med garageplats

Då inte alla följer reglerna i garaget genom att t ex ha
sina garageplatser som förråd. Så måste styrelsen uppdatera
alla igen om vilka regler det är som gäller, reglerna hittar du
på hemsidan under regler.
http://www.sockerbitenorminge.se/om-sockerbiten/regler/

Från och med idag 10/8-21 har alla som har garageplats 2
månader på sig att åtgärda detta och om det inte är åtgärdat
inom 2 månader (10/10-21) kommer din garageplats att sägas
upp med omedelbar verkan. Efterföljs dessa regler inte sedan
kan styrelsen säga upp garageplatsen med omedelbar verkan.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Nytt passersystem installeras

Föreningen håller på att installera ett nytt elektroniskt passersystem. Vid entréportarna installeras beröringsfri läsare samt porttelefon. Boende använder sin elektroniska nyckelbricka för inpassering och besökare ringer vi porttelefon till den boendes mobil/hem-telefon

En blankett har skickats ut till samtliga boende och den behöver fyllas i och lämnas i brevlådan hos AFF, Utövägen 29 senast den 2021-06-24. Det är viktigt att lämna in blanketten i tid så det underlättar övergången till det nya systemet.

Föreningen bekostar tre nyckelbrickor. Extra nyckelbrickor går att beställa till en kostnad av 200kr/bricka som betalas kontant vid utkvittering.

Vi kommer avisera via anslag i porten samt på hemsidan när vi vet plats och datum för uthämtning av era nya passerbrickor. Det kommer endast vara registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare som har rätt att kvittera ut passerbrickan. Legitimation måste visas vid utkvittering.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma 2021

Ni ska nu fått en postkallelse till årets föreningsstämma. Stämman hålls måndagen den 31 maj 2021, kl. 19:00
i Föreningslokalen på Ornövägen 22.

På grund av rådande coronapandemin försöker vi hålla ner antalet
personer I lokalen. Rösta därför gärna via fullmakt om du har möjlighet.

Vill ni läsa mer om stämman så kan ni läsa på i föreningens stadgar.

Kallelsen gäller endast bostadsrättsinnehavare.

Vattenavstängning torsdag 3 september

Mellan 09,00 – 13,00 kommer varmvattnet vara avstängt pga av läcksökning. Eventuellt behövs även kallvattnet stängas beroende på vad vi hittar.

 

Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid

 

Vid frågor, vänligen kontakta AFF i Nacka: 08-715 13 00 eller på mejl info@affinacka.se

 

 

Med vänlig hälsning/

Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB