CONTAINER PÅ PLATS

Nu finns container på plats vid port 34. Tillfälle bland annat att använda den vid garagetömning och rensning av barnvagnsförråd. 

Containern kommer att finnas 15 april – 30 april. Garagen ska vara tömda den 30 april. Liksom barnvagnsförråden ska vara rensade till den 30 april.

DET HÄR FÅR INTE SLÄNGAS CONTAINERN

Elavfall: Tas emot enligt överenskommelse i sopstugan.

Farligt avfall: Asbest, gaspatroner, batterier, färgrester, kemikalier, impregnerat virke, sprayburkar, lösningsmedel, spillolja och bildäck är exempel på farligt avfall och får inte slängas i containern.