CONTAINER PÅ PLATS

Det här innehållet har arkiverats och är inte längre relevant.

Nu finns container på plats vid port 34. Tillfälle bland annat att använda den vid garagetömning och rensning av barnvagnsförråd. 

Containern kommer att finnas 15 april – 30 april. Garagen ska vara tömda den 30 april. Liksom barnvagnsförråden ska vara rensade till den 30 april.

DET HÄR FÅR INTE SLÄNGAS CONTAINERN

Elavfall: Tas emot enligt överenskommelse i sopstugan.

Farligt avfall: Asbest, gaspatroner, batterier, färgrester, kemikalier, impregnerat virke, sprayburkar, lösningsmedel, spillolja och bildäck är exempel på farligt avfall och får inte slängas i containern.