Information regarding Coarse garbage room

Recently, the cost of bulky waste exploded when the order of the rules are not followed. Annually, it costs large sums. Money we can spend on other things that are better for everyone. Unfortunately, it will, if it continues to result in the charge / rent will be increased for all then this is not followed.

 

Coarse refuse rooms are not designed for waste generated by the renovation / reconstruction of the apartment, paint, oils, etc.

Major waste example. beds, furniture, sofas, or appliances should also be taken away himself. It thrown be fit in vessels.

Debris that is outside the coarse waste room disfigure the area and is costly to find out, the cost of which will have to pay.

 

HOURS OF ROUGH ON garbage room Ornövägen pm. 18: 00-19: 00 non-holiday Wednesday and noon. 17: 00-18: 00 Sundays.  

 

You who smoke outdoors –

 

Remember that it not looks attractive with cigarette butts everywhere, keep in mind that small children and pets can be curious about everything that is on the ground. Have your own ashtray. Do not leave cigarette butts – not even in the ashtray or a can.

Throw nor butts from windows or balconies when the first, litter, and also could end up in a neighbor’s balcony / in through the open window and cause both discomfort and risk of fire. For everyone’s comfort, it is important that we think of our outdoor environment by keeping clean and neat outdoors. We throw e.g. no cigarette butts, snuff or other debris in the yard or outside our entrances.

Also keep in mind that you are responsible for cleaning up what you or eg your guests at a celebration dropping / throwing from the balcony. Many do not want to see out of, for example, cigarette butts, beer cans and other debris that has rained down from the neighbor’s party Alt been left at the barbecue places.  

 

Together we own and manage the house where we live, and together we make our accommodation pleasant. Together, we can all contribute to the good community and economy of our association. If we can avoid unnecessary costs, it is good for all and remember that the outdoor environment clean and not bunch of junk is outside the refuse rooms gives the area and the apartments a higher value! Our goal as a board is to create pleasant and economically sensible conditions and keep costs down for all of us who live in the area Brf Sockerbiten. But for that to be possible needed your efforts.

Information Angående Grovsoprummet

Grovsoprummet

 

Den senaste tiden har kostnaderna för grovsopor exploderat då ordningsreglerna inte följts. Årligen kostar det STORA summor. Pengar vi kan lägga på annat som är bättre för alla.

Dessvärre kommer det, om det fortsätter resultera i att avgiften/hyran kommer att höjas för alla då detta inte följs,

Grovsoprummen är EJ avsedda för avfall som uppkommer vid renovering/ombyggnad av lägenheten, färg, oljor mm.

Större avfall tex. sängar, möbler, soffor, eller vitvaror skall också fraktas bort själv. Det som kastas skall få plats i kärlen. Skräp som ställs utanför grovsoprummet förfular området och är kostsamt att ta reda på, kostnader som alla kommer att få betala.

ÖPPETTIDER FÖR GROVSOPRUMMET PÅ ORNÖVÄGEN kl. 18:00-19:00 helgfri onsdag och kl. 17:00-18:00 söndagar.

 

Du som röker utomhus

– tänk på att det inte ser snyggt ut med fimpar överallt, tänk på att små barn och husdjur kan vara nyfikna på allt som ligger på marken. Ha med egen askkopp. Lämna inte kvar fimpar – inte ens i askkopp eller burk.

Kasta inte heller fimpar från fönster eller balkong då dessa dels skräpar ner, dels också kan hamna på grannens balkong/ in genom öppet fönster och orsaka både obehag och brandrisk. För allas trevnad är det viktigt att vi tänker på vår utemiljö genom att hålla rent och snyggt utomhus. Vi slänger t.ex. inte fimpar, snus eller annat skräp på gården eller utanför våra entréer.

Tänk också på att du är ansvarig för att städa upp vad du eller t.ex. dina gäster vid en fest tappar/kastar från balkongen. Många vill inte se ut över exempelvis cigarettfimpar, ölburkar eller annat skräp som har regnat ner från grannens fest Alt blivit kvarlämnat vid grillplatserna.

 

Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende trivsamt.  Gemensamt kan vi alla bidra till den goda gemenskapen och ekonomi i vår förening.  Slipper vi onödiga kostnader är det bra för alla och tänk på att är utemiljön ren och inte massa skräp ligger utanför soprummen ger det området och lägenheter ett högre värde!

Vår ambition som styrelse är att skapa trivsamma och ekonomiskt vettiga förhållanden och hålla kostnaderna nere för alla oss som bor i området Brf Sockerbiten. Men för att det ska vara möjligt behövs dina insatser.