NYCKEL TILL DIN POSTBOX

Nyckelutlämning sker söndag 11 december mellan kl 14,00 – 17,00 i Föreningslokalen vid Mians Livs.
Du behöver visa upp en giltig ID handling för att få kvittera ut nycklarna
För Dig som ev bor i 2:a hand behövs även en fullmakt från lägenhetsinnehavaren.

Till Er som inte har möjlighet att kvittera ut nycklarna detta datum kan ni göra det på Aktiv Fastighets Förvaltning, Utövägen 29,
vardagar mellan 07,00 – 11,00
Posten börjar delas ut i postboxarna från måndag den 19 december
Vid frågor, kontakta AFF i Nacka:
08 715 13 00
Alternativt styrelsen för Brf Sockerbiten: sockerbiten.orminge@gmail.com
Med vänlig hälsning/
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka