På Gång i vår Föreningen

Det som står först på listan är att åtgärda VENTILATIONEN.

I samband med detta skall grunderna isoleras och kranar till fjärrvärmen installeras, så värmen kan fördelas lika till alla hus.

 HUSVAGNSPARKERINGEN är borttagen, men kan återuppstå vid behov.

 En ruta för HANDIKAPPSPARKERING är ordnad.

 POSTBOXAR  kommer att sättas upp för en bättre arbetsmiljö och säkrare postutdelning.

 

UTEMILJÖN:

Sandlådorna tas bort p.g.a. mycket föroreningar.

Nya grillar skall sättas upp, då de nuvarande ej är säkra utan kan välta. 2st till Grillar tillkommer i samband med detta vid 28an och vid  10-12an.

Nya staket skall sättas upp.

Boden mellan nr 10 och 12 rivs och ett staket sätts upp istället.

Arbetet med utemiljön kommer att påbörjas till våren.