Det här innehållet har arkiverats och är inte längre relevant.

Från 1 januari år 2015 höjs månadsavgiften med 2 % för medlemmar i Brf Sockerbiten, enligt den ekonomiska planen.