Att Anlägga Uteplats nedre Botten

”Till att börja med är varje uteplats unik. Så innan någon uteplats påbörjas så ska styrelsen konsulteras. Detta för om det ligger buskar eller dyl i vägen för arbetet Samt om det går.

(3orna)
Från betongpelare längst med husfasaden skall den vara som längst 4800 mm.
Från husfasaden och utåt får den vara högst 2300 mm bred. 
4800×2300.
För varje meter från husfasaden så ska uteplatsen ha en lutning på 1cm per 1m från husfaden. Det är så att vattnet kan rinna bort från huset.
Minsta lägsta djup för att gräva uteplats måste vara 250 mm. Underst ska det ligga en fiberduk. Där efter ska det va minst 100 mm djup med sten singel som grund och 100 mm stenmjöl som lager på markstenen.
Storleken på markstenen ska vara 21x14x5 med grå färg matching så dom matchar fasaden på husen(ex. 
(2orna)
2 orna har mindre utrymme. 
Exakt samma kan 2orna ha förutom att dom får kortare längst då deras uteplats kan sträcka sig till huskanten.
(1orna)
Samma bred kan utnyttjas och material val som 3orna men längden får bara va 290 cm lång. Den får ej gå förbi husskarven som delar 1orna med 3orna.
Följs ej denna standard så har föreningen rätt ta bort den aktuella uteplatsen.”