Förfrågan ang Hyra förråd

Brf Sockerbitens förråd är endast för 1 orna i föreningen samt även är kopplad till deras lägenhetsnr.  2-or och 3-or Har sitt förråd i Lägenheten. Föreningen hyr ej ut förråd då dessa redan är tilldelade för 1 orna.