Grillplatserna

Det är roligt att se att våra grillplatser används
flitigt.
Vi har dock sett att det vid några av grillplatserna är
väldigt skräpigt och matrester lämnas kvar.
Det är enl. våra regler förbjudet att skräpa ner inom
vårt område och matrester drar till sig råttor och
fåglar som sprider ut soporna.
Vi vill att alla skall kunna använda grillplatserna och
trivas där, därför måste var och en ta med sig
soporna hem/Släng i soprummet och ej lämna dem i överfulla
papperskorgar!