Från 2019-07-01 Tar AFF över Garage och Parkering.

Från och med 2019-07-01 Tar AFF över ärenden gällande hyra garage och parkering. Tills det datumet hänvisar vi till Parkeringen vid Orminge Skolan. NI Som står i kö behåller er plats i kön. Ni som vill ställa er i kö får avvakta tom 2019-07-01. Uppsägningar under denna  tid skickas till Styrelse mailen Tillsvidare Samt till RBEkonomi. 

Kontakta: From 2019-07-01

Fastighetsförvaltare: Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka (AFF)

Hemsida:           www.affinacka.se

Mail:                  info@affinacka.se

Telefon:             08-715 13 00

Ang Fakturor – avgifter kontaktar ni RBEkonomi som vanligt.