Information till er med garageplats

Då inte alla följer reglerna i garaget genom att t ex ha
sina garageplatser som förråd. Så måste styrelsen uppdatera
alla igen om vilka regler det är som gäller, reglerna hittar du
på hemsidan under regler.
https://www.sockerbitenorminge.se/om-sockerbiten/regler/

Från och med idag 10/8-21 har alla som har garageplats 2
månader på sig att åtgärda detta och om det inte är åtgärdat
inom 2 månader (10/10-21) kommer din garageplats att sägas
upp med omedelbar verkan. Efterföljs dessa regler inte sedan
kan styrelsen säga upp garageplatsen med omedelbar verkan.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen