Inglasning Av balkong

Vi har/kommer inte sökta bygglov på detta då vi valt att prioritera funktioner som värme, ventilation och dyl som är mer akut-aktuellt just nu. Och att det i framtiden kommer att göras arbeten på balkongerna/betongpelarna .

Så där av godkänner vi ej att enskilda bostadsägare glasar in sin balkong.(Se mer under Regler)