KULTURMÄRKNINGEN AV VÅRA HUS

smidesiffraVattentornet

Arkitekten till våra hus heter ULF GILLBERG. Speciellt för våra hus är bland annat hussiffrorna i smide och fasadernas krattade och ofärgade betongyta. Gillberg ritade även vattentornet i Orminge och Orminge Centrum. Renovering av Orminge Centrum är idag det som ligger närmast på Nacka kommuns planeringslista. 

Vi har tagit reda på lite mer om vad KULTURMÄRKNINGEN av våra hus innebär i dagsläget. Området är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram, bekräftar Nacka kommun, och programmet är idag inte specificerat. För närvarande är det Plan- och bygglagen som gäller för utformningen av eventuella förändringar. I Kulturmiljöprogrammet står att bostadshusen bör skyddas i framtida detaljplanering genom skydds- och verksamhetsbestämmelser. Vad det innebär och hur vi kan påverka att vårt områdes värden bevaras och kanske även kan påskynda en specifikation av kulturmiljöprogrammet, fortsätter vi att undersöka.

Husen i Västra Orminge, där våra hus på Ornövägen ingår, uppfördes inom Miljonprogrammet 1964 och 1971 med 2 600 lägenheter sammanlagt. Orminge har fått nationell och internationell uppmärksamhet. Till sin stadsplanering och arkitektur är det karaktäristiskt för sin tid. Tidskriften Arkitektur beskriver området som ett av fem ”klassiska projekt uppförda under betongens storhetstid.” Det vore roligt att veta närmare om vad det betyder att området har ”stora kultur- och teknikhistoriska värden”.

Några av de detaljer som bör skyddas vid kommande renovering är exempelvis: fasadernas krattade och ofärgade betongyta, utformningen av fönster och bågarnas accentfärger (hur gjorde Wallenstam?), balkongsektioners utseenden, portnumren i konstsmide, gårdsrum och viktiga grönytor, som t ex centrala parken och skogsdungar/viktiga enskilda träd…