LITET TILLÄGG I ALLMÄNNA REGLER

Vi har lagt till ett viktigt ord i Allmänna Regler, som vi vill sätta fokus på. För allas trevnad!

  • Placera inte föremål i trappan utanför dörren exempelvis barnvagnar, cyklar eller hushållssopor eller byggavfall.
  • Do not place objects on the stairs outside your door, for example, prams, bicycles, household waste or building waste.

Det är viktigt att du tar hand om byggsoporna direkt från din lägenhet och inte lägger dem i trappuppgången eller utanför fastigheten. Stor risk för brand och inte trevligt för andra boende.

Under länken Regler, Allmänna regler, Ombyggnadsregler osv.