NÄR GRANEN BÄRS UT OCH HELGTIDER

Det här innehållet har arkiverats och är inte längre relevant.
Grovsoprummet är inte bemannat på jul- och nyårsafton (infaller på onsdagar). 
När det är dags att bära ut granen, släng den BAKOM grovsoprummet.