Nygammal e-post adress för kontakt med styrelsen – problem med autosvar med kontaktuppgifter

Hej alla hyresgäster och medlemmar i vår bostadsrättsförening BRF Sockerbiten!

Till alla Er som kontaktat oss via e-post adressen info@sockerbitenorminge.se .

Vi i styrelsen har konstaterat att det autosvarsmeddelande med kontaktinformation som borde ha gått ut till alla som kontaktar oss via den e-post adressen inte har fungerat som tänkt. För att åtgärda detta behöver vi ändra vår e-post adress tillbaka till den ursprungliga: sockerbiten.orminge@gmail.com . Den andra e-post adressen fungerar fortfarande (info@sockerbitenorminge.se ) men vi ber att inte fortsätta att använda den då vi troligen kommer att stänga ned den framöver. Vi återkommer med mer information längre fram.

Det autosvar som framöver kommer att gå ut till Er som kontaktar oss i styrelsen är enligt följande.

Tack för Ditt meddelande!

BRF Sockerbiten har för att kunna ge bästa möjliga service till medlemmarna i bostadsrättsföreningen och till Er hyresgäster som bor i våra fastigheter anlitat Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka (AFF) och Deloitte för teknisk respektive ekonomisk förvaltning. Vänd Er i första hand till dem med Era frågor rörande Ert boende. I viktiga och/eller brådskande ärenden så kan alltid AFF och Deloitte få kontakt med någon av oss i styrelsen omgående.

AFF hjälper till med frågor som rör lägenheterna, fastigheterna och marken i området. De kan hantera de allra flesta frågor rörande dessa områden. Felanmälan kan göras via deras hemsida: www.affinacka.se under rubriken ”Felanmälan”. Det går också bra att kontakta AFF via:

Mail:                   info@affinacka.se

Telefon:            08-715 13 00

Vid akuta jourärenden efter kl 16.00 på vardagar eller under helger så når Ni dem på telefon:

Jourmontör:    08-657 77 22

Deloitte hjälper till med frågor som rör hyreskontrakt, hyror, avgifter, parkering och andra
ekonomiska frågeställningar. Vänligen kontakta Deloitte via:

Mail:                   backoffice.deloitte@h1.se

Kundsupport: 075- 246 4620

När det gäller övriga frågor som Ni önskar få svar på direkt ifrån styrelsen så får Ni tyvärr vara beredda på 2-3 dagars svarstid. Vi som fått Ert förtroende att sitta i styrelsen gör det på vår fritid och det är av den anledningen inte alltid möjligt att återkomma med svar omgående. Vi hoppas på Er förståelse.

Med vänliga hälsningar!
Styrelsen i BRF Sockerbiten

__________________________________________________

BRF Sockerbiten

E-post:               sockerbiten.orminge@gmail.com
Hemsida:          www.sockerbitenorminge.se

Box 415
831 26 ÖSTERSUND
Bankgiro: 533-9098

Fastighetsförvaltare: Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka (AFF)

Hemsida:          www.affinacka.se

Mail:                   info@affinacka.se

Telefon:            08-715 13 00

Jourmontör:    08-657 77 22

Ekonomisk förvaltare: Deloitte

Mail:                   backoffice.deloitte@h1.se

Kundsupport: 075- 246 4620

__________________________________________________