Påminnelse ang Portar och Utrymme under trappen-Barnvagnsrum

  • Placera inte föremål i trappan utanför dörren, i porten samt under trappen i porten, exempelvis barnvagnar, cyklar, rullator, hushållssopor eller byggavfall och dyl. Det ska vara Tomt under trappen och i porten.
  • Mopeder och cyklar får inte ställas i barnvagnsrum.