Regler gällande Renovering/ombyggnad

Nu är det många som har börjat renovera Lägenheterna. Där av lägger jag en notis här ang Reglerna vi har.

 

OMBYGGNADSREGLER

 • Om behov uppstår att stänga av vattnet i kulvert eller krypgrund får detta endast utföras av fastighetsförvaltaren.
 • Om behov uppstår att stänga av strömmen i huvudcentralen i huset får detta endast utföras av fastighetsförvaltaren.
 • Det är förbjudet att beträda fastigheternas krypgrunder.
 • Endast behörig installatör får utföra arbete med el, vatten och kakling av badrum (plattsättning) i föreningens lägenheter.
 • Radiatorer/element är föreningens egendom och får EJ bytas ut eller tas bort.
 • Radiatorer/element får EJ luftas.
 • Det är förbjudet att koppla in utrustning mot gamla stammar som kan finnas kvar.
 • Det är förbjudet att göra förändringar i ventilationssystemet, utan styrelsens godkännande.
 • Det är förbjudet att täcka för ventilationsuttagen.
 • Vid installation av köksfläkt är endast köksfläkt av kolfiltertyp godkänd och denna får EJ vara kopplad till ventilationen. Som alternativ till kolfilterfläkt godkänns även spiskåpa med självdrag. Köksfläkt installerad på felaktigt vis kan orsaka fel i ventilationsflödet vilket påverkar alla lägenheter i huset.
 • Vid behov av förlängning av varm- och kallvattenrör i kök, använd endast märket: Alupex Henco.
 • Det är förbjudet att installera vattenburen golvvärme i lägenheten.
 • Det är förbjudet att bygga bastu eller att sätta in ångdusch i lägenheten.
 • Endast torktumlare av kondensatortyp är godkänd för lägenheten.
 • Det är förbjudet att flytta tv-uttaget.
 • Det är förbjudet att klippa av telefonkablar som är dragna till första telefonuttaget.
 • Det är förbjudet att borra i balkong/balkongpelare och ytterfasad.
 • Besiktning skall efter renovering utföras av AFF.