Semestertider

Under vecka 27-32 går/är många av oss i Styrelsen på Semester. Där av kan Svarstiden från oss på mailen bli lite längre. Mobilen kommer vara avstängd under dessa veckor.

Sommar 13

Önskar vi i Styrelsen

Martin, Vanja, Daniel, Anne-Marie, Tobias, Kurt och Afifa