STÄMMAN VALDE NY STYRELSE

På stämman den 1 juni 2015 valdes följande personer in i den nya styrelsen:

Lars Lette (ordf), Anna-Karin Wallin (sekreterare/suppleant/)Athanasios Katsikiotis (kassör), Peter Lindström, Martin Lindström, Britta Strand,