STÄMMOPROTOKOLLET KAN BESTÄLLAS

Det här innehållet har arkiverats och är inte längre relevant.

Stämmoprotokollet från stämman den 2 juni finns nu tillgängligt för intresserade medlemmar i BRF Sockerbiten. Skicka en beställning till sockerbiten.orminge@gmail.com

Styrelseprotokollen är inte officiella. Information om det som är aktuellt och officiellt kommer alltid att finnas här på webben.