TILL ALLA SOM HAR GARAGEPLATS

Garagen ska tömmas så att bara fordon i trafikdugligt skick står kvar. Vi kommer att sätta upp containrar 15 april – 30 april. Garagen ska vara tömda den 30 april.