Till Boende på Ornövägen 10-34

Sandsopning av samtliga Parkeringsplatser utomhus

Onsdag den 6 maj 2020 från 08,00 sopar vi Parkeringsdäcket, Parkeringsplatser inkl arbete Gästparkeringen

Det är av yttersta vikt att ni flyttar era bilar innan utsatt tid, då sandsopning inte  kan utföras om det står bilar kvar på parkeringen.

Vi hänvisar till infartsparkeringen samt gårdar utan att blockera körytor

Vid frågor är Ni välkommen att kontakta Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka på telefon: 08 715 13 00

Med vänlig hälsning/
Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB