Välkommen att anmäla Ditt intresse till valberedningen för att engagera Dig i BRF Sockerbitens styrelse

BRF Sockerbiten kommer att hålla årsstämma i månadsskiftet maj/juni. Information kommer längre fram om dag, tid och plats. Styrelse ska väljas och utses på årsstämman varje år.
Valberedningen söker nu medlemmar och bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att vara med och bidra i arbetet med att vidareutveckla BRF Sockerbiten och i förvaltningen våra fastigheter. Vi söker både nyinflyttade medlemmar och medlemmar som har bott länge i området. Det är en fördel om vi kan få en bra mix i styrelsen med olika erfarenheter och bakgrund såväl yrkesmässigt som utbildningsmässigt. Det finns olika intressanta roller och ansvarsområden att engagera sig inom styrelsen. Vi i valberedningen har tidigare suttit i styrelsen och vi kan berätta mer om styrelsearbetet när Du kontaktar oss.
Att engagera sig i styrelsen är en stimulerande, lärorik och givande syssla. Arbetet ger goda möjligheter att i samarbete med övriga styrelsemedlemmar påverka utvecklingen i vår förening och våra boenden. Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse är en ansvarsfull och meriterande roll. Till sist, det är ett roligt arbete som Du erhåller ett styrelsearvode för Ditt arbete och Ditt engagemang.
Alla som är nyfikna och intresserade är välkomna att kontakta valberedningen. Ta gärna kontakt även om Du kanske inte känner Dig redo för att engagera Dig redan detta år, det alltid bra att starta upp en dialog inför framtiden. En ny styrelse ska tillsättas varje år.
Du är också välkommen att kontakta valberedningen om Du har förslag på bostadsrättsmedlemmar som skulle vara lämpliga för en plats i styrelsen. Vi i valberedningen kontaktar därefter dessa personer och stämmer av deras intresse. Valberedningen har valt att gå ut med denna information även till föreningens hyresgäster så att även dem har möjlighet att lämna tips på lämpliga personer.
Välkommen att kontakta valberedningen via e-post: valberedning17.brfsockerbiten@gmail.com  så återkommer vi till Dig. Lämna gärna en kort beskrivning av Dig själv och Dina kontaktuppgifter.
Bästa hälsningar! Lars & Peter