Beställa Säkerhetsdörr

BRF SOCKERBITENS BOENDE BESTÄLLA SÄKERHETSDÖRR
Vi tackar för er förfrågan och offererar leverans & montage av följande:
säkerhetsdörrar enligt nedanstående specifikation:
Säkerhetsdörrar
Svenska Skydd säkerhetsdörr MK3, EN-1627 (utan brevinkast)
Måttanpassad vitlackerad stålkarm med stålfoder
Dörrblads utsida och insida i laminerat ”Mahogny” likt tidigare bytta dörrar
Dörrbladets insida i vitt laminat med ett tillägg av 500 kr per dörr
Huvudlås med hakregel, inklusive ny godkänd rundcylinder med 4 nycklar
Extralås ASSA Evo 911 hakregellås med 4 nycklar
Trycke vår standard, Dorma
Dörrkik
Mekanisk ringklocka
Ektröskel samt lös utfyllnadströskel vid behov
Beslag förnicklade
Drevning mellan karm och vägg
Vitlackerad väggomfattning alternativt vita lister invändigt
Mjukfogning in- och utsida karm
Montering
Demontering av befintliga dörrar och karmar. Allt byggavfall borttransporteras och tas om hand på ett miljövänligt sätt. Montering sker enbart av auktoriserade montörer specialiserade på montage av säkerhetsdörrar i privata hem
ID06
All personal som representerar Svenska Skydd AB i entreprenader innehar ID06 kort för identifikation samt korrekt utbildning och kompetens för att utföra arbeten i privat boendemiljö.
Eventuella skador
Eventuella skador i fastigheten, orsakade av personal och underleverantörer till Svenska Skydd, återställs till befintligt skick utan kostnad för beställaren.
Kvalité & Miljö
Vi säkerställer kvalitet och leveranssäkerhet och tar högt miljöhänsynstagande genom att prioritera miljövänliga komponenter och resurser samt säkerställa att ersatta dörrar återvinns i så hög grad som möjligt. Vi ger ett helhetstänkande gällande hemmiljö och säkerhet. Svenska Skydd är arbetsmiljö, miljö och kvalitetscertifierad enligt:
OHSAS 18001, ISO14001 och ISO 9001.
Borttransporter
Containerkostnad ingår och byggavfall borttransporteras och tas om hand på ett miljövänligt sätt.
2018-03-01

Entreprenör:
Svenska Skydd AB
Box 1420
171 27 Solna
Org.nr 556605-7732
2 / 3
STOCKHOLM
Box 1420
Industrivägen 11
171 27 Solna
Tfn 08-562 270 00
Fax 08-730 36 13
GÖTEBORG
Ågatan 38
431 35 Mölndal
Tfn 031-722 44 20
Fax 031-19 44 30
HELSINGBORG
La Cours gata 2
252 31 Helsingborg
Tfn 040-601 21 00
Fax 042-12 72 60
PG: 294448-6
BG: 5941-0688
ORG. NR: 556605-7732
STYRELSE SÄTE: STHLM
info@svenskaskydd.se
svenskaskydd.se
Städning
Grovstädning utförs av montörerna efter färdigt dörrmontage.
Leveranstid
För en dörr i Mahogny på bägge sidor, ca 2-3 veckor.
Vid vit insida, ca 6-8 veckor.
Allmänna bestämmelser & giltighetstid
ABT 06 gäller för entreprenad.
Offerten är giltig till och med 2018-12-31
Priser
Dörr för avrop styckevis: 16 500 kronor/styck
Tillägg vit insida 500 kronor/styck
Priser inklusive gällande mervärdesskatt
Betalningsvillkor
Faktura på 30 dagar som boende betalar själv.