Nya Styrelsemedlemmar Behövs

Valberedningen söker två, helst tre förslag på nya styrelseledamöter.
Att tillsätta en engagerad och kunnig styrelse är ett gemensamt ansvar för alla som är bostadsrättsinnehavare. Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i föreningen som äger och förvaltar våra fastigheter. En välskött förening höjer bostadsrätternas värde och skapar bra boendemiljö för oss boende i föreningen.
Valberedningens uppgift är att intervjua, välja ut och föreslå de mest lämpliga kandidaterna till årsstämman utifrån de tips och förslag som inkommer. Årsstämman kommer att hållas i månadsskiftet maj/juni.
Valberedningen har nu stämt av med nuvarande styrelseledamöter om deras intresse och tillgänglighet för omval till nästa års styrelse. Tre ledamöter är intresserade att bli omvalda och fortsätta med arbetet i Brf Sockerbitens styrelse. Valberedningen anser att styrelsen bör bestå av 5-6 ledamöter.
I nuläget saknar valberedningen nya kandidater att föreslå till årsstämman. Vårt tidigare utskick i december resulterade tyvärr i få förslag ifrån de boende på lämpliga kandidater till styrelsen. Vi har varit i kontakt med ett fåtal personer som har föreslagits men ingen av dessa har varit intresserade.
Vi vill på nytt med detta utskick be Er som bor i Brf Sockerbiten om förslag på kandidater till vår styrelse. Ert engagemang och stöd är av stor vikt för föreningen och för oss i valberedningen.
Alla som är nyfikna och intresserade att engagera sig i styrelsen är välkomna att kontakta oss i valberedningen eller om du har tips på lämpliga personer.
Välkommen att kontakta oss via e-post Valberedning17.brfsockerbiten@gmail.com så återkommer vi till Dig. Lämna gärna en kort beskrivning av Dig själv eller av den Du tipsar om samt Dina kontaktuppgifter.
Bästa hälsningar! Lars & Peter