Nytt passersystem installeras

Föreningen håller på att installera ett nytt elektroniskt passersystem. Vid entréportarna installeras beröringsfri läsare samt porttelefon. Boende använder sin elektroniska nyckelbricka för inpassering och besökare ringer vi porttelefon till den boendes mobil/hem-telefon

En blankett har skickats ut till samtliga boende och den behöver fyllas i och lämnas i brevlådan hos AFF, Utövägen 29 senast den 2021-06-24. Det är viktigt att lämna in blanketten i tid så det underlättar övergången till det nya systemet.

Föreningen bekostar tre nyckelbrickor. Extra nyckelbrickor går att beställa till en kostnad av 200kr/bricka som betalas kontant vid utkvittering.

Vi kommer avisera via anslag i porten samt på hemsidan när vi vet plats och datum för uthämtning av era nya passerbrickor. Det kommer endast vara registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare som har rätt att kvittera ut passerbrickan. Legitimation måste visas vid utkvittering.

Med vänliga hälsningar Styrelsen