Hämtning av Hushållsopor

Nacka Vatten och Avfall som har hand om
hämtningen av hushållssopor i kommunen,
har från 1 April bytt entreprenör.
Soporna har i samband med detta inte
blivit hämtade denna vecka, men Nacka
Vatten och Avfall har lovat att hämtning
kommer att ske på måndag.
Brf. Sockerbiten