Nu söker vi medlemmar till styrelsen

Valberedningen vill med detta brev öppna upp för dialog med er boende kring valet av medlemmar till nästa års styrelse. BRF Sockerbiten kommer att hålla årsstämma i månadsskiftet maj/juni.
På årsstämman väljs årligen styrelsens samtliga medlemmar.

Valberedningen söker nu efter bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att vara med och bidra i arbetet att vidareutveckla BRF Sockerbiten.
Är du intresserad?, välkommen att kontakta oss i valberedningen.
Hör även av dig till oss i valberedningen om du har förslag på bostadsrättsmedlemmar som skulle vara lämpliga för en plats i styrelsen. Vi i valberedningen kontaktar därefter personerna som ansökt och stämmer av deras intresse.
Det är en fördel om vi kan få en bra blandning i styrelsen med olika erfarenheter och bakgrund, såväl yrkesmässigt som utbildningsmässigt. Det finns olika intressanta roller och ansvarsområden att engagera sig i inom styrelsen.
Att engagera sig i styrelsen är stimulerande, lärorikt och arbetet ger goda möjligheter att i samarbete med övriga styrelsemedlemmar påverka utvecklingen i vår förening och för boenden. Att sitta i en bostadsrättsföreningsstyrelse är en ansvarsfull och meriterande roll.;

Du erhåller även ett styrelsearvode för ditt arbete och engagemang.
Välkommen att kontakta valberedningen på valberedning.brfsockerbiten@gmail.com
Lämna en kort beskrivning av dig själv eller personen du föreslår samt kontaktuppgifter.

Valberedningen har valt att gå ut med denna information även till föreningens hyresgäster så att även ni har möjlighet att lämna tips på lämpliga personer

Med vänliga hälsningar
Rita Changa & Bertil Sahlin