Julgranar Samt Grovsoprummet.

Liksom förra året kan Julgranar ställas bakom Grovsoprummet.

Vill även Påminna om reglerna gällande Grovsoprummet. Det Är Ej tillåtet att ställa/dumpa något utanför Grovsoprummet. Det har eskalerat den sista tiden med dumpning utanför och ej bara möbler och dyl, Utan även hushålls sopor. Hushållssopor skall endast slängas i soprummen vid bostadshusen! Respektera tiderna när Grovsoprummet är bemannat och det ser trevligare ut i området om dessa regler följs.